ZuidasTravel.nl: lid van ANVR en SGR

ANVRZuidasTravel.nl: ANVR-lid 00732
ZuidasTravel.nl is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Ons lidnummer is 00732. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure, die gratis bij ZuidasTravel.nl verkrijgbaar is. De brochure
bevat
tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en meer
belangrijke informatie. Meer informatie op:
www.anvr.nl

Voor bedrijven
De ANVR B2B-voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke dienstverlening tussen enerzijds ANVR-reisondernemeningen (waaronder ZuidasTravel.nl) en anderzijds zakelijke opdrachtgevers.
Klik hier voor de ANVR Business to Business (B2B) voorwaarden.


Stichting Garantiefonds Reisgelden ZuidasTravel.nl: SGR-lid 1654
ZuidasTravel.nl B.V. is ook aangesloten bij SGR (lidnummer 1654). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite aangeboden reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige SGR-garantieregeling is terug te vinden op www.sgr.nl

Telefoon: 020 - 662 15 04
E-mail: info@zuidastravel.nl


Klik hier om online
vliegtickets te zoeken